Afspraak maken? Bel 053-4336055 / 074-7920080

Privacyverklaring

Euregio OrthoCenter BV, gevestigd aan Hengelosestraat 48 7514 AJ Enschede en Antillenstraat 25 te Hengelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens Enschede:
Hengelosestraat 48
7514 AJ Enschede
053-4336055

Contactgegevens Hengelo:
Antillenstraat 25
7556 AV Hengelo
074-792 00 80

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Euregio OrthoCenter BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Euregio OrthoCenter BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Euregio OrthoCenter BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming
Euregio OrthoCenter BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Euregio OrthoCenter BV tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Euregio OrthoCenter BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor het gehele medische dossiers van 15 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Euregio OrthoCenter BV deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Euregio OrthoCenter BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Euregio OrthoCenter BV uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming Onder derden vallen o.a. de volgende partijen, uw eigen tandarts, kaakchirurgie, parodontologie, logopedie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Euregio OrthoCenter BV maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies eventueel uitzetten via uw browser.
Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.
Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is. Google Analytics maakt gebruik van onderstaande cookies.

Cookie: Google Analytics
Naam: _ga
Functie: Registreert een uniek ID dat wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker
de website gebruikt
Bewaartermijn: 2 jaar
Cookie: Google Analytics
Naam: _gat
Functie: Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen
Bewaartermijn: sessie
Cookie: Google Analytics
Naam: _gid
Functie: Registreert een uniek ID dat wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker
de website gebruikt
Bewaartermijn: sessie

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Euregio OrthoCenter BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ortho-euregio.nl.
nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Euregio OrthoCenter BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Euregio OrthoCenter BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op met onze receptie of via info@ortho-euregio.nl

orthodontist enschede, orthodontie enschede, orthodontist hengelo, ortho enschede, ortho hengelo, orthodontie hengelo, orthodontist, orthodontie, beugel, beugels